NLFR
how to save the climate

Niets of niemand zal vandaag nog ontkennen dat klimaat een belangrijk te koesteren goed is.

Dat we zorgzaam moeten omspringen met onze middelen en vooral met onze planeet.
De mens heeft een niet te onderschatten impact op zijn leefomgeving. En toch moeten we met zijn allen verder.
Op een duurzame manier weliswaar en dat betekent met respect voor onze omgeving en onze welvaart.

klimaatverandering

En die vraag willen we nu net bij jullie parkeren. Hoe zie jij de toekomst? Meer bepaald: hoe zie jij landbouw en klimaat samengaan? Er is immers een verband tussen de klimaatverandering en de landbouw, al verschillen de meningen wel over de omvang.

videovideo

Omdat de toekomst van de Belgische landbouw bij de jongeren ligt en omdat we er allen baat bij hebben om onze landbouw ook veilig te stellen en verder duurzaam te maken, willen wij deze open vraag aan scholieren en jonge landbouwers stellen.

AGRIBEX lanceert een wedstrijd waarbij het oproept tot het insturen van toekomstvisies op een duurzame en klimaatvriendelijke landbouw. Elk idee is welkom en de vorm is onbelangrijk. Maar let er wel op dat jouw idee een zekere realiteitszin heeft en voldoende onderbouwd is. Want elk idee wordt aan de betrokken ministers voorgelegd en de beste ideeën maken kans op een uitstap naar de Klimaattop in Parijs eind dit jaar samen met de bevoegde ministers.

Surf dus verder en stel je school of groep kandidaat. En wie weet word jij wel een klimaatambassadeur.

Agribex, het internationaal salon voor landbouw, veeteelt, tuin en groene zones

AGRIBEX, het internationaal salon voor landbouw, veeteelt, tuin en groene zones, is in de eerste plaats een vakbeurs voor iedereen die professioneel met landbouw bezig is.

Anderzijds heeft AGRIBEX ook een maatschappelijke functie. Het wil een brug slaan tussen de landbouw en de consument, in beide richtingen.

In die zin vinden we het belangrijk dat de sector ook nadenkt over zijn eigen toekomst en het klimaat is daar een wezenlijk onderdeel in. In 2015 vindt AGRIBEX plaats van 8 tot en met 13 december en in de aanloop willen we jonge boeren en scholieren uit de 3e graad van het secundair onderwijs laten nadenken over de relatie landbouw en klimaat onder de titel: Red het klimaat, maar ook de landbouw.

Wie kan er deelnemen?

Wie kan deelnemen?

Elke school uit het secundair onderwijs, zowel technisch als algemeen, maar ook jongeren die pas in het beroepsleven van landbouwer zijn gestapt.

Wat is de timing?

Het project start op 1 september 2015 en loopt tot en met 9 november. Daarna bekijkt een jury bestaande uit deskundigen de inzendingen. De uitslag wordt eind november meegedeeld en hierop worden alle deelnemers uitgenodigd.

Wat verwachten wij?

Projectvoorstellen met een hoge mate van realiteitszin. Dit kan om het even wat zijn: filmpjes waarin de problematiek wordt gesteld, een enquête, een uitvinding, een nieuwe methode die helpt om een klimaatprobleem op te lossen, een gedegen studie, aanbevelingen, … Kortom alles wat kan helpen om beide elementen te verzoenen: landbouw en klimaat. Waar we vooral op rekenen is een hoge mate van creativiteit en verantwoordelijkheidszin. Op het eind wordt jouw groep of school misschien wel een klimaatambassadeur en kan hij of zij op de koffie bij de minister om de zaak te bepleiten en te versnellen.

Wie is de jury?

De jury bestaat stuk voor stuk uit deskundigen die met het onderwerp klimaat bezig zijn.

Wat valt er te winnen?

Eeuwige roem en vooral een leefbaar klimaat waarin de landbouw kan groeien met respect voor zijn omgeving. M.a.w. meedoen aan het project stelt je eigen toekomst veilig. Maar nog belangrijker is dat we alle aanbevelingen aan de bevoegde ministers zullen overhandigen, met name Joke Schauvliege, Paul Furlan en Céline Frémault. De drie laureaten, één uit elke regio van ons land, mogen met hun werkgroep op onze kosten mee naar Parijs naar de Klimaattop.

Hoe ga je te werk?

Hoe ga je tewerk?

Eerst en vooral moet je inschrijven en een naam voor je groep kiezen. Dat geeft je toegang tot de beveiligde zone van onze website. In die zone kan je met je groep je werk delen. De jury zal over jullie schouders meekijken en indien nodig zelfs tips geven. We vragen wel om ernstig met het onderwerp om te springen. Bovendien kan het zeker helpen om – net zoals je dat met Facebook doet – likes te verzamelen. Met andere woorden: deel je informatie met aanhangers van je groep en vraag hen om zoveel mogelijk stemmen uit te brengen. Hoe ernstiger je project, hoe beter onderbouwd en hoe groter de steun, hoe beter de jury hierop zal reageren.

Download het wedstrijdreglement hier.

Welke scholen doen mee en wat zijn hun projecten?

Klik op een project om er meer over te weten te komen.

opgelet: deze naam wordt de aanspreking in verdere communicatie

 

 

Alle deelnemende scholen worden uitgenodigd op de persconferenties en alle evenementen die in het kader van dit project georganiseerd worden. Het staat scholen ook vrij om in eigen streek zelf persontmoetingen te organiseren in het kader van hun project. Hierbij zal steeds iemand van AGRIBEX uitgenodigd worden om het project verder toe te lichten.

Dit project is een initiatief van AGRIBEX, het internationaal salon voor landbouw, veeteelt, tuin en groene zones. AGRIBEX wordt georganiseerd door de vzw Fedagrim en stelt de vernieuwingen in de landbouw centraal. Deze beurs wordt tweejaarlijks georganiseerd en trekt zo’n 120.000 bezoekers. Ook scholen bezoeken AGRIBEX geregeld omdat het een ideale gelegenheid is om de nieuwste landbouwtechnieken te bekijken en omdat AGRIBEX ook meteen de grootste boerderij huisvest van België. Er zijn meer dan 400 dieren aanwezig op AGRIBEX, in hoofdzaak melkvee, varkens, schapen, paarden en pluimvee.

Met de steun van MOS.

MOS ondersteunt basis- en secundaire scholen, om van de school een milieuvriendelijke en duurzame leeromgeving te maken. Wij geloven dat we samen kunnen leren om duurzame keuzes te maken voor de planeet.

AGRIBEX MOS
top